വാണിജ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നടപടി കര്‍ഷകവിരുദ്ധം : കെ.സുധാകരന്‍ എംപി

റബ്ബര്‍ നിയമം 1947 റദ്ദാക്കി റബ്ബര്‍ പ്രൊമോഷന്‍ ആന്‍ഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ബില്‍ 2022 എന്ന പേരില്‍ പുതിയ നിയമനിര്‍ണ്ണാത്തിന് തയ്യാറാകുന്ന കേന്ദ്ര…