മുത്തൂറ്റ് മിനി കടപ്പത്ര വില്‍പ്പന 108 കോടി രൂപയുടെ ഓവര്‍ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍ നേടി

മുത്തൂറ്റ് മിനി ഫിനാന്‍സിയേഴ്‌സിൻറെ ഈ നേട്ടത്തെപ്പറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍ മാത്യു മുത്തൂറ്റ് സംസാരിക്കുന്നു. ചീഫ് ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍ ആന്‍ മേരി ജോര്‍ജ്,…