രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കേസിൽ യു എസ്സിന്റെ പ്രത്യേക ഇടപെടലില്ല – വേദാന്ത് പട്ടേൽ

വാഷിങ്ടൺ: ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിത്തറ, നിയമത്തോടും നീതിന്യായവ്യവസ്ഥയോടുമുള്ള ബഹുമാനമാണെന്നും ഇന്ത്യൻ കോടതിയിലുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കേസ് നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്നും അ മേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ്…