അതിദാരിദ്ര്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജന പദ്ധതിക്ക് പിന്നില്‍ ഓണ സങ്കല്‍പ്പം: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍

അതിദാരിദ്ര്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജന പദ്ധതിക്ക് പിന്നില്‍ ഓണ സങ്കല്‍പ്പം : മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ കണ്ണൂര്‍ ഷോപ്പെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഓണാഘോഷത്തിന് തുടക്കം കണ്ണൂര്‍:…