ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി കൗണ്സിലിലേക്കു മത്സരിക്കുന്ന കോശി തോമസിന് പരോക്ഷ പിന്തുണയും ആശംസകളുമായി എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി സ്റ്റീവ് ബഹാർ.

ന്യൂയോർക്ക് : ജൂൺ 12 മുതൽ 22 വരെ നടക്കുന്ന ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി കൗണ്സിലിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഡമോക്രറ്റിക് സ്ഥാനാർത്ഥി കോശി തോമസിന് ആശംസകളും പരോക്ഷ പിന്തുണയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എതിർ സ്‌ഥാർത്ഥികളിൽ ഒരാളായ സ്റ്റീവ് ബഹാർ, കോശി തോമസിന്റെ ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയ്‌ൻ ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ചു. കോശി... Read more »