കഞ്ചാവ് കൈവശം വയ്ക്കുന്നത് നിയമവിധേയമാക്കണമെന്ന് ടെക്‌സസിലെ ജനങ്ങള്‍, എതിര്‍ത്ത് ഗവര്‍ണര്‍

ടെക്‌സസ് : ടെക്‌സസിലെ ബഹുഭൂരിക്ഷം ജനങ്ങളും കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിയമവിധേയമാക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടപ്പോള്‍ അതിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് ടെക്‌സസ് ഗവര്‍ണര്‍ ഗ്രോഗ്…