ക്വറ്റിന്ത്യാ സമരം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വഴിയൊരുക്കി : കെ. സുധാകരന്‍ എംപി

ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും തെളിമയുള്ള ഏടാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരമെന്നും അതില്‍ നിന്നു പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊണ്ടു നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങളാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു…