മഴക്കെടുതി : നേമം മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

മഴയെ തുടർന്ന് നാശനഷ്ടമുണ്ടായ നേമം മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിലും വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി സന്ദർശിച്ചു. കനത്ത…