റവ. ജിജി മാത്യൂസ് മാർത്തോമാ സുവിശേഷ പ്രസംഗ സംഘം ജനറൽ സെക്രട്ടറി

ഹൂസ്റ്റൺ : മലങ്കര മാർത്തോമാ സുറിയാനി സഭ സുവിശേഷ പ്രസംഗസംഘം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി റവ. ജിജി മാത്യൂസ് റാന്നി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. നവംബർ…