വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയില്‍ ശമ്പളപരിഷ്‌ക്കരണം നടപ്പാക്കണം : തമ്പാനൂര്‍ രവി

വാട്ടര്‍ ആതോറിറ്റിയില്‍ ശമ്പള പരിഷ്‌ക്കരണം ഉടന്‍ നടപ്പാക്കണമെന്ന് കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷന്‍ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും മുന്‍ എംഎല്‍എയുമായ തമ്പാനൂര്‍…