ജാക്‌സണ്‍വില്‍ ചര്‍ച്ചിലെ ആറു പേര്‍ രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു

ജാക്‌സണ്‍വില്‍ (ഫ്‌ലോറിഡ) : ഫ്‌ലോറിഡാ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ്വ്യാ പിക്കുന്നതിനിടയില്‍ ജാക്‌സണ്‍വില്ലയിലെ ഒരു പള്ളിയില്‍ ആരാധിച്ചിരുന്ന ആറു പേര്‍ രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചതായി…