സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്ക് ‘പ്രവാസി സന്ധ്യ 2023’ സംഘടിപ്പിച്ചു

കോട്ടയം: കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയ സംഭാവനകള്‍ നല്‍കുന്ന പ്രവാസികളെ ആദരിക്കുന്നതിന് സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്ക് ‘പ്രവാസി സന്ധ്യ 2023’ പ്രത്യേക സംഗമം…