സ്പ്രിംഗ്‌ളര്‍: മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ശിവശങ്കരനെയും വെള്ള പൂശാനുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ തല റിപ്പോര്‍ട്ട് തള്ളണം : രമേശ് ചെന്നിത്തല

രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം ( 1-09-21) സ്പ്രിംഗ്‌ളര്‍: മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ശിവശങ്കരനെയും വെള്ള പൂശാനുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ തല റിപ്പോര്‍ട്ട് തള്ളണം, ജുഡീഷ്യല്‍…