സെൻ്റ്.തോമസ് മിഷൻ ഇടവക ദിനാഘോഷവും സൺഡേ സ്കൂൾ വാർഷികവും നാളെമാഞ്ചസ്റ്റർ സെൻറ്. തോമസ് മിഷനിൽ

ഇടവക ദിനാഘോഷവും സൺഡേ സ്കൂൾ വാർഷികവും നാളെ; മാർ ജോസഫ് സ്രാമ്പിക്കൽ മുഖ്യാതിഥി… മാഞ്ചസ്റ്റർ സെൻ്റ്.തോമസ് ദി അപ്പോസ്തൽ മിഷനിൽ ഇടവക…