കണ്ണൂര്‍ സര്‍വകലാശാലയുടെ എട്ടാമത് ക്യാമ്പസ് മഞ്ചേശ്വരത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

മഞ്ചേശ്വരം ക്യാമ്പസില്‍ അടുത്തവര്‍ഷം എല്‍എല്‍ബി കോഴ്സ് ആരംഭിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യം: മുഖ്യമന്ത്രി കാസര്‍കോട്: കാസര്‍കോടിനെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കാന്‍ ഉതകുന്നതായിരിക്കും കണ്ണൂര്‍ സര്‍വ്വകലാശാലയുടെ മഞ്ചേശ്വരം…