ജില്ലയിലെ ഡിജിറ്റല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ മികവുറ്റതാക്കും

കോഴിക്കോട്: ജില്ലയിലെ ഡിജിറ്റല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങള്‍ മന്ത്രിമാരായ എ.കെ ശശീന്ദ്രന്‍, പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ്, അഹമ്മദ് ദേവര്‍കോവില്‍ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ അവലോകനം ചെയ്തു. പഠന സൗകര്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ മികവുറ്റതാക്കുന്നതിനും എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും പഠനോപകരണങ്ങള്‍ നടപടികള്‍  ഊര്‍ജ്ജിതമാക്കാന്‍ യോഗം തീരുമാനിച്ചു.    ജില്ലയിലെ മുഴുവന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ഡിജിറ്റല്‍... Read more »