അലൂമിനിയം ഡീലേഴ്‌സ് ഫോറത്തിന്റെ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു

കൊച്ചി: അലൂമിനിയം ഡീലേഴ്‌സ് ഫോറത്തിന്റെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഷജല്‍ മുഹമ്മദ് ടി പി എം (പ്രസിഡന്റ് ), മധുബെന്‍ എബ്രഹാം…