അവിശുദ്ധബന്ധത്തിലുള്ള ജാരസന്തതിയാണ് രണ്ടാം പിണറായി സര്‍ക്കാര്‍ : മുല്ലപ്പള്ളി

              നരേന്ദ്ര മോദിയുടേയും പിണറായി വിജയന്റെയും അവിശുദ്ധബന്ധത്തിലുള്ള ജാരസന്തതിയാണ് രണ്ടാം പിണറായി സര്‍ക്കാരെന്ന്…