മൈ​ക്രോ സോ​ഫ്റ്റ് സി​ഇ​ഒ സ​ത്യ നാ​ദെ​ല്ലാ​യു​ടെ മ​ക​ൻ അ​ന്ത​രി​ച്ചു

സി​യാ​റ്റി​ൽ: മൈ​ക്രോ സോ​ഫ്റ്റ് സി​ഇ​ഒ സ​ത്യ നാ​ദെ​ല്ലാ​യു​ടേ​യും അ​നു​പ​മ നാ​ദെ​ല്ലാ​യു​ടേ​യും മ​ക​ൻ സെ​യ്ൻ നാ​ദെ​ല്ല (26) അ​ന്ത​രി​ച്ചു. സെ​യ്ൻ ജ·​നാ സെ​റി​ബ്ര​ൽ…