മൂന്നാം തരംഗം മുന്നൊരുക്കം: മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ 2 പുതിയ ഐ.സി.യു.കള്‍

അത്യാധുനിക 100 ഐ.സി.യു. കിടക്കകള്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 23ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം സര്‍ക്കാര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ 2 പുതിയ…