ഇന്ന് ആഗസ്റ്റ് 30 യുക്മ വിക്ടറി ഡേ; നിയമപോരാട്ട വിജയത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാർഷികം : സജീഷ് ടോം

ദശാബ്ദി പിന്നിട്ട യുക്മയുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ നാള്‍വഴികളില്‍ ഏറ്റവും നിര്‍ണ്ണായക ദിനമായി ആഗസ്റ്റ് 30 രേഖപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ രണ്ടാം വാർഷികം ഇന്ന് “യുക്മ വിക്ടറി…