ട്രൈസ്റ്റേറ്റ് കേരളാ ഫോറം ദേശീയ ഓണാഘോഷവും അവാര്‍ഡ് ദാന ചടങ്ങും : ജീമോന്‍ ജോര്‍ജ്

ഫിലഡല്‍ഫിയ: സഹോദര നഗരത്തിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് ഇതര സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പ്രാദേശിക സംഘടനകളുടെ ഐക്യവേദിയായ ട്രൈസ്റ്റേറ്റ് കേരള ഫോറത്തിന്റെ ദേശീയ ഓണാഘോഷം ഓഗസ്റ്റ്…