മുപ്പതു രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള സന്ദര്‍ശന നിരോധനം യുഎസ് പിന്‍വലിക്കുന്നു

വാഷിങ്ടന്‍ ഡിസി: പത്തൊമ്പതു മാസമായി നിലനില്‍ക്കുന്ന സന്ദര്‍ശക നിരോധനം നവംബര്‍ 8 തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ യുഎസ് പിന്‍വലിക്കുന്നു. 2020 മാര്‍ച്ചിലാണ് കോവിഡ്…