വിഭവങ്ങൾ പാഴാക്കിക്കളയുന്നതു വലിയ കുറ്റകൃത്യം : മുഖ്യമന്ത്രി

അമിത ഉപയോഗത്തിലൂടെ ഉത്പന്നങ്ങളും വിഭവങ്ങളും പാഴാക്കിക്കളയുന്നതു വലിയ കുറ്റകൃത്യമാണെന്നും അവ മറ്റൊരാൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന ബോധം എല്ലാവർക്കുമുണ്ടാകണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ലോക ഉപഭോക്തൃ അവകാശ ദിനത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. ഉപഭോക്താക്കളുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചു വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടാണു സർക്കാരിനുള്ളതെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സമ്പൂർണ ഉപഭോക്തൃ... Read more »