2022-ൽ Paypal, Venmo എന്നിവയിൽ $600-ൽ കൂടുതലുള്ള പേയ്‌മെന്റുകൾ ഐആര്‍എസ്‌ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു – അജു വാരിക്കാട്

Spread the love

പേയ്‌മെന്റ് ആപ്പുകൾ വഴി ലഭിക്കുന്ന ബിസിനസ് വരുമാനം ഇതുവരെ ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഇനി മുതൽ ട്രാക് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ തുടങ്ങണം, എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പണത്തിന് നികുതി ചുമത്തില്ല.

നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ബിസിനസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതു വഴിയൊ മറ്റ് സൈഡ് ഹോബി വഴിയൊ PayPal, Zelle, Cash App അല്ലെങ്കിൽ Venmo പോലെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ ആപ്പുകൾ വഴി പണം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, $600-ൽ കൂടുതലുള്ള നിങ്ങളുടെ വരുമാനം ഇപ്പോൾ IRS-ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും. ജനുവരി 1-ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന 2021 അമേരിക്കൻ റെസ്‌ക്യൂ പ്ലാനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ, പ്രതിവർഷം $600-ൽ കൂടുതലുള്ള ചരക്കുകൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾക്കോ ​​ലഭിക്കുന്ന ഇടപാടുകൾ IRS-ലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മൂന്നാം കക്ഷി പേയ്‌മെന്റ് പ്രോസസ്സറുകളോടു നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഈ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് മുമ്പ്, ഒരു ഉപയോക്താവിന് 200-ൽ കൂടുതൽ വാണിജ്യ ഇടപാടുകൾ നടത്തുകയും ഒരു വർഷത്തിനിടെ $20,000-ത്തിൽ കൂടുതൽ പേയ്‌മെന്റുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി പേയ്‌മെന്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം നികുതി ഏജൻസിയെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളു.

ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ഈ ടാക്സ് സീസണിൽ നിങ്ങൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന 2021-ലെ നികുതി റിട്ടേണിന് ഇത് ബാധകമല്ല എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അറിയേണ്ട പ്രധാന കാര്യം. എന്നാൽ 2022-ൽ നിങ്ങൾ നേടുന്ന വരുമാനത്തിന് ഇത് ബാധകമാകും, 2023-ൽ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. പുതിയ നികുതി നിയമത്തെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ട നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇതാ.

1, ഇതൊരു നികുതി മാറ്റമല്ല, റിപ്പോർട്ടിംഗിലെ മാറ്റമാണ്. നിങ്ങൾ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ, ചരക്കുകൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കുമായി നിങ്ങളുടെ പേയ്‌മെന്റുകൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ, നിങ്ങളുടെ മൊത്തം വരുമാനത്തിന്മേൽ നിങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ നികുതി അടച്ചിരിക്കണം. പുതിയ നിയമനിർമ്മാണം ഒരു നികുതി മാറ്റമല്ല ഇതൊരു നികുതി റിപ്പോർട്ടിംഗ് മാറ്റമാണ്, അതിനാൽ പലപ്പോഴും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത പേയ്‌മെന്റ് ആപ്പുകൾ വഴി നടത്തുന്ന ഇടപാടുകളെ കുറിച്ച് IRS-ന് ടാബുകൾ സൂക്ഷിക്കാനാകും.

ചരക്കുകൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾക്കോ ​ നിങ്ങൾ പ്രതിവർഷം 600 ഡോളറോ അതിൽ കൂടുതലോ വരുമാനം നേടുകയാണെങ്കിൽ , മൂന്നാം കക്ഷി പേയ്‌മെന്റ് കമ്പനികൾ ഓരോ വർഷവും നിങ്ങൾക്ക് 1099-കെ നികുതി ഫോം നൽകും. ഈ നികുതി ഫോമിൽ നികുതി ചുമത്താവുന്നതും അല്ലാത്തതുമായ ഇടപാടുകൾ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം, പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ബിസിനസ്സിനും വ്യക്തിഗത ഉപയോഗത്തിനും വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ.

IRS-ന് നികുതി ഫോമിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് ലഭിക്കും, അത് സ്വയം റിപ്പോർട്ടിംഗിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുകയുമില്ല. “ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടും നിങ്ങളുടേതും ക്രോസ്-റഫറൻസ് ചെയ്യാൻ IRS-ന് കഴിയും,” പേപാൽ 2021 നവംബറിലെ ഒരു പത്രക്കുറിപ്പിൽ കുറിച്ചു .

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ഫിനാൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഫിനാൻസിന് മാത്രമായി പ്രത്യേക പേപാൽ, സെല്ലെ, ക്യാഷ് ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വെൻമോ അക്കൗണ്ടുകൾ തുടങ്ങുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ഞങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

2, നിങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അയയ്ക്കുന്ന പണം IRS കണക്കാക്കുന്നില്ല.

കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മൂന്നാം കക്ഷി പേയ്‌മെന്റ് ആപ്പുകൾ വഴി അയച്ച പണത്തിന് ഐആർഎസ് നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തുന്നതായി കിംവദന്തികൾ പ്രചരിച്ചു, എന്നാൽ അത് ശരിയല്ല. സമ്മാനങ്ങളോ ആനുകൂല്യങ്ങളോ റീഇംബേഴ്‌സ്‌മെന്റുകളോ ഉൾപ്പെടുന്ന വ്യക്തിഗത ഇടപാടുകൾ നികുതി വിധേയമായി കണക്കാക്കില്ല. നികുതിയില്ലാത്ത ഇടപാടുകളുടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

അവധിക്കാലമായോ ജന്മദിന സമ്മാനമായോ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പണം

ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ബില്ലിന്റെ ഒരു ഭാഗം കവർ ചെയ്യുന്നതിനായി സുഹൃത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പണം . നിങ്ങളുടെ റൂംമേറ്റിൽ നിന്നോ പങ്കാളിയിൽ നിന്നോ അവരുടെ വാടകയുടെയും യൂട്ടിലിറ്റികളുടെയും വിഹിതത്തിന് ലഭിച്ച പണം .

3. പേയ്‌മെന്റ് ആപ്പുകൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നികുതി വിവരങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടാകാം

ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ (EIN) (ITIN) അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ എന്നിവ പോലുള്ള നികുതി വിവരങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ PayPal പോലുള്ള പേയ്‌മെന്റ് ആപ്പുകൾ നിങ്ങളെ സമീപിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് EIN ഉണ്ടായിരിക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങളൊരു ഏക ഉടമസ്ഥനോ വ്യക്തിഗത ഫ്രീലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗിഗ് വർക്കർ ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു ITIN അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ ഉണ്ട്.

4. നിങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഇനങ്ങൾ നഷ്ടത്തിൽ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നികുതി നൽകേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഇനങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിലും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുകയും മൂന്നാം കക്ഷി പേയ്‌മെന്റ് ആപ്പുകൾ വഴി പണം ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ പുതിയ നിയമം നിങ്ങളെ ബാധിക്കില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ $500-ന് നിങ്ങളുടെ വീടിനായി ഒരു കട്ടിൽ വാങ്ങുകയും പിന്നീട് അത് Facebook Marketplace-ൽ $200-ന് വിൽക്കുകയും ചെയ്താൽ, വിൽപ്പനയ്ക്ക് നിങ്ങൾ നികുതി നൽകേണ്ടതില്ല. അത് നിങ്ങൾ നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റ ഒരു വ്യക്തിഗത ഇനമായതുകൊണ്ടാണ്. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ ഇനം നഷ്‌ടത്തിലാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ യഥാർത്ഥ വാങ്ങലിന്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ കാണിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

നിങ്ങളുടെ വാങ്ങലുകളുടെയും ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകളുടെയും നല്ല റെക്കോർഡ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക — നികുതി അടക്കാത്ത വരുമാനത്തിന് നികുതി അടയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക — സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ, സഹായത്തിനായി ഒരു ടാക്സ് പ്രൊഫഷണലിനെ സമീപിക്കുക.

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *