ഗുരു ഗോപിനാഥ് നടനഗ്രാമത്തിൽ കുച്ചിപ്പുടി ശില്പശാല

Spread the love

ഗുരു ഗോപിനാഥ് നടനഗ്രാമത്തിൽ ജൂൺ 7 മുതൽ 12 വരെ പ്രശസ്ത കുച്ചിപ്പുടി നർത്തകിയും അഭിനേത്രിയുമായ രചന നാരായണൻകുട്ടി നേതൃത്വം നൽകുന്ന കുച്ചിപ്പുടി ശില്പശാല അരങ്ങേറുന്നു. ഫീസ് 5000 രൂപ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 8129406346, 9526632925.

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *