സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ പി. ജി. പ്രവേശനംഃ സ്പെഷ്യൽ റിസർവേഷൻ ഇന്റർവ്യൂ 13 ന്

Spread the love

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയിലെ വിവിധ പി. ജി. പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കുളള സ്പെഷ്യൽ റിസർവേഷൻ സീറ്റുകളിലേക്കുളള (എൻ. എസ്. എസ്., എൻ. സി. സി., സ്പോർട്സ്, എക്സ് സർവ്വീസ് മെൻ, കലാപ്രതിഭ, കലാതിലകം, കാഴ്ചശക്തിയില്ലാത്തവർ, അനാഥർ, അംഗപരിമിതർ, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ) എന്നിവർക്കുളള ഇന്റർവ്യൂ ജൂലൈ 13ന് (വ്യാഴാഴ്ച) രാവിലെ 11ന് കാലടി സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാല മുഖ്യക്യാമ്പസിലെ ലാംഗ്വേജ് ബ്ലോക്കിലെ സെമിനാർ ഹാളിൽ വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു. റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുളള യോഗ്യരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സഹിതം പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്.

ജലീഷ് പീറ്റർ

പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർ

ഫോൺ നം : 9447123075

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *