വ്യവസായ ശാലകളിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ നടപടിയുമായി മലപ്പുറം ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം

Spread the love

കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വ്യവസായ ശാലകളിൽ അപകടങ്ങൾ തടയുന്നതിനും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും മുൻകരുതൽ നടപടിയുമായി ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം. എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളുടെയും യന്ത്രങ്ങളുടെയും സമഗ്രമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താനും ഇവ ശരിയായ പ്രവർത്തനാവസ്ഥയിലാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും നിർദേശം നൽകി.
ഈർപ്പം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ചോർച്ച, നാശം, കേടുപാടുകൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കണം. കെമിക്കൽ പ്ലാന്റിലും പരിസരത്തുമുള്ള ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണെന്നും ശരിയായ ചെരിവും ഒഴുക്ക് ശേഷിയും ഉണ്ടെന്നു ഉറപ്പുവരുത്തണം.അപകടകരമായ രാസവസ്തുക്കളുടെ സംഭരണ ക്രമീകരണങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുകയും മഴവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യണം. വെള്ളം കയറുന്നതും ചോർച്ചയും തടയുന്നതിനും ഉചിതമായ കവചങ്ങളോ വാട്ടർപ്രൂഫിങ് നടപടികളോ ഉപയോഗിക്കണം.അപകടസാധ്യതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് പ്ലാൻ അവലോകനം ചെയ്യുകയും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം. അടിയന്തര നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ജീവനക്കാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും അഗ്നിശമന ഉപകരണങ്ങൾ നല്ല പ്രവർത്തന ക്രമത്തിലാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യണം. കെമിക്കൽ പ്ലാന്റിന് ചുറ്റുമുള്ള ഭൂഗർഭജലനിരപ്പ് പതിവായി നിരീക്ഷിക്കണം.എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും വയറിങും കണക്ഷനുകളും ആവശ്യത്തിന് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും വെള്ളം കയറുന്നതിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പരിശോധിക്കണം. വൈദ്യുത അപകടങ്ങൾ തടയുന്നതിന് ശരിയായ ഗ്രൗണ്ടിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ജീവനക്കാർക്ക് പരിശീലന പരിപാടികൾ നടത്തുകയും ചെയ്യണം.
എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, നടപടിക്രമങ്ങൾ, എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിവരം നൽകുന്നതിനു പ്ലാന്റിനുള്ളിൽ ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയ ചാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം മാനേജർ നിർദ്ദേശം നൽകി.

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *