വേതനം നൂറുശതമാനവും ആധാര്‍ അധിഷ്ഠിതമാക്കി ചടയമംഗലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

Spread the love

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം നൂറ് ശതമാനവും ആധാര്‍ അധിഷ്ഠിതമാക്കിയ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തായി ചടയമംഗലം. നിലവിലുള്ള 32427 തൊഴിലാളികളുടെയും എന്‍ പി സി ഐ മാപ്പിങ് പൂര്‍ത്തിയാക്കി ആധാര്‍ അധിഷ്ഠിത വേതന വിതരണത്തിന് തൊഴിലാളികളെ പ്രാപ്തരാക്കി. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ പുതുക്കിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശ പ്രകാരം ആധാര്‍ അധിഷ്ഠിത വേതന വിതരണ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭാവിയില്‍ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വേതനം നല്‍കാന്‍ സാധിക്കൂ. ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴിലാളി ഇതിലേക്ക് മാറിയില്ലെങ്കില്‍ ആ പ്രവൃത്തിയിലുള്‍പ്പെട്ട എല്ലാ തൊഴിലാളികളുടെയും വേതന വിതരണത്തെ ബാധിക്കും. കൂടാതെ തൊഴില്‍ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതില്‍ തടസവും ഉണ്ടാകും. ഈ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കാണ് പരിഹാരമായത്.
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ലതികാ വിദ്ധ്യാധരന്‍, ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസര്‍ അനൂപ് കുമാര്‍, ജോയിന്റ് ബി ഡി ഒ (ഇ ജി എസ്) എസ് കിഷോര്‍, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാര്‍, സംസ്ഥാന മിഷന്‍, ജില്ലാ മിഷന്‍, ജനപ്രതിനിധികള്‍, ബ്ലോക്ക്- ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ജീവനക്കാര്‍, മേറ്റുമാര്‍, ബാങ്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജീവനക്കാര്‍ എന്നിവരുടെ കൂട്ടായ പ്രവര്‍ത്തനത്തിലൂടെയാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *