കുട്ടികൾക്കായുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ സ്പെല്ലിംഗ് ബീ മത്സരം : Dr. Mathew Joys Global Media Chair

Spread the love

ഗ്ലോബൽ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ കുട്ടികൾക്കായുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ സ്പെല്ലിംഗ് ബീ മത്സരം നടത്തുന്നു- രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു.  ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശൃംഖലയും അതിവേഗം വളരുന്നതുമായ NGO കൂട്ടായ്മയാണ് ഗ്ലോബൽ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ (ജിഐസി). ജിഐസി ഉടൻ തന്നെ കുട്ടികൾക്കായി ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സ്പെല്ലിംഗ് ബീ മത്സരം നടത്തുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഫ്ലയറിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു.

GIC ഇതിനകം തന്നെ യൂറോപ്പ്, ഏഷ്യ, അമേരിക്ക, ആഫ്രിക്ക, ഓസ്‌ട്രേലിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ദേശീയ, സംസ്ഥാന, പ്രാദേശിക ചാപ്റ്ററുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാരായണ ജംഗ (ഓസ്റ്റിൻ, റ്റെക്സസ്), യൂത്ത് കോർഡിനേറ്റർമാരായ നിഹാർ ജംഗ, അനന്യ അഗസ്റ്റിൻ, സഞ്ജന കലോത്ത്, ക്രിസ്റ്റൽ ഷാജൻ, അൻസൻ സുജോ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജിഐസിയുടെ സെന്റർ ഓഫ് എക്‌സലൻസ് യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് ടീമാണ് സ്പെല്ലിംഗ് ബീ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഗസ്റ്റ് 30-നകം അവസാനിക്കും, കൂടാതെ വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ 2023 സെപ്തംബർ, ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ ഓൺലൈനായി നടത്തും. റീജിയണൽ തലങ്ങളിലെ മത്സരങ്ങളുടെ തീയതിയും ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയും രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം പ്രഖ്യാപിക്കും. യോഗ്യതയുള്ള കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൂടുതൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുക. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക: globalindiancouncil.org/projects/

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *