‘ഓണോം കൂടാം വോട്ടും ചേർക്കാം’; പ്രചരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു

Spread the love

ചേർക്കുവാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ പ്രാധാന്യം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഇലക്ടറൽ ലിറ്ററസി ക്ലബുകളുടെയും ജില്ലാ SVEEP ന്റെ യും സഹകരണത്തോടെ ജില്ലാ ഇലക്ഷൻ വിഭാഗം പ്രചരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു.അത്തം നാളിൽ തൃശ്ശൂർ തേക്കിൻകാട് മൈതാനിയിൽ ഒരുക്കിയ പൂക്കളത്തിനു മുന്നിലും ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റിലും പുലികളിക്കും മാവേലിക്കും ഒപ്പം വിദ്യാർത്ഥികളും പൊതുജനങ്ങളും പ്രചരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുന്നതിനും തിരുത്തൽ വരുത്തുന്നതിനും ആധാർ നമ്പർ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള സൗകര്യം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിരുന്നു. പരിപാടിക്ക് തൃശൂർ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ഇലക്ഷൻ) ജ്യോതി. എം. സി നേതൃത്വം നൽകി.

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *