ഗസ്റ്റ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ നിയമനം

Spread the love

കുളത്തൂപ്പുഴ സര്‍ക്കാര്‍ ഐ ടി ഐയില്‍ ജൂനിയര്‍ ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ (ഫിറ്റര്‍ ട്രേഡ്) ഒഴിവിലേക്ക് താത്ക്കാലിക നിയമനം നടത്തും. യോഗ്യത: എ ഐ സി ടി ഇ /യു ജി സി അംഗീകൃത എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജില്‍ നിന്നുള്ള മെക്കാനിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയറിങ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കില്‍ ബി. വോക്, ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിലുള്ള ഒരു വര്‍ഷ പ്രവൃത്തിപരിചയം അല്ലെങ്കില്‍ അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ നിന്നുള്ള മൂന്ന് വര്‍ഷ ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ മെക്കാനിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയറിങ് അല്ലെങ്കില്‍ ഡി ജി റ്റിയില്‍ നിന്നുള്ള അഡ്വാന്‍സ്ഡ് ഡിപ്ലോമയും ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിലുള്ള രണ്ട് വര്‍ഷ പ്രവൃത്തി പരിചയവും. ഫിറ്റര്‍ ട്രേഡില്‍ (എന്‍.ടി സി/എന്‍.എ.സി) മൂന്ന് വര്‍ഷ പ്രവര്‍ത്തിപരിചയവും. ഫോണ്‍ – 9495555928, 0475 2912900.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *