കേരളീയം 2023 ലോഗോ പ്രകാശനം, സംഘാടകസമിതി ഓഫീസ്, വെബ്സൈറ്റ് എന്നിവയുടെ ഉദ്‌ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവ്വഹിക്കുന്നു

Spread the love

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *