ലാത്തിചാര്‍ജ്ജില്‍ പോലീസുകാര്‍ മുക്ക് അടിച്ച് തകര്‍ത്ത നസിയ മുണ്ടപ്പള്ളിയെ യുഡിഎഫ് കണ്‍വീനര്‍ എംഎം ഹസ്സന്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു.

Spread the love

ലാത്തിചാര്‍ജ്ജില്‍ പോലീസുകാര്‍ മുക്ക് അടിച്ച് തകര്‍ത്ത നസിയ മുണ്ടപ്പള്ളിയെ യുഡിഎഫ് കണ്‍വീനര്‍ എംഎം ഹസ്സന്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു.

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *