ടൂറിസം നിക്ഷേപ സംഗമം ഉദ്‌ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നു

Spread the love

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *