പി എം എഫ് ജിസിസി സംഗമവും ഗ്ലോബൽ ഫെസ്റ്റും 2022 മെയ് 20 നു ഖത്തറിൽ

ഡാളസ് : പി എം എഫ് ജി സി സി കോൺഫറൻസും, ഗ്ലോബൽ ഫെസ്റ്റും ഒരുമിച്ച് “2022 ഫിഫ വേൾഡ്കപ്” ആദിദേയരാജ്യമായ ഖത്തറിൽ വെച്ച് 2022 മെയ് 20 വെള്ളിയാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് പി എം എഫ് ഗ്ലോബൽ പ്രസിഡണ്ടുംപരിപാടിയുടെ മുഖ്യ കോർഡിനേറ്ററും ആയ എം... Read more »