നീലേശ്വരം ബഡ്‌സ് സ്‌കൂളിന് 1.90 കോടിയുടെ ഭരണാനുമതി

നീലേശ്വരം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍ ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കു ബഡ്‌സ് സ്‌കൂള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ കാസര്‍കോട് വികസന പാക്കേജ് ജില്ലാതല കമ്മിറ്റി ഭരണാനുമതി…