Tag: A basket of vegetables for Onam; The district aims to produce 15000 tonnes of vegetables

ഓണത്തിന് ഒരു മുറം പച്ചക്കറി; ജില്ല ലക്ഷ്യമിടുന്നത് 15000 ടണ്‍ പച്ചക്കറി ഉത്പാദനം