ഖാദിക്കായി കണ്ണൂരിന്റെ കൈത്താങ്ങ് ക്യാമ്പയിന് ഉജ്ജ്വല തുടക്കം

  അഞ്ചു ലക്ഷത്തിന്റെ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ കുടുംബശ്രീ വാങ്ങും കണ്ണൂര്‍: കൊവിഡ് കാരണം പ്രതിസന്ധിയിലായ ഖാദി മേഖലയെ സഹായിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ കലക്ടര്‍ ടി…