ക്ലിനിക്കല്‍ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് നിയമനം

വയനാട്: കല്‍പ്പറ്റ ജനറല്‍ ആശുപത്രിയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള വിമുക്തി ഡി അഡിക്ഷന്‍ സെന്ററിലേക്ക് താല്‍ക്കാലികാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ക്ലിനിക്കല്‍ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ നിയമിക്കുന്നു. യോഗ്യത എംഫില്‍ ഇന്‍ ക്ലിനിക്കല്‍ സൈക്കോളജി/ പി.ജി.ഡി.സി.പി-യും ആര്‍.സി.ഐ രജിസ്ട്രേഷനും. ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ അസ്സല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും പകര്‍പ്പും തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖകളും സഹിതം കൂടിക്കാഴ്ച്ചയ്ക്ക് ഫെബ്രുവരി 23 ന്... Read more »

ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് നിയമനം

തിരുവനന്തപുരം കോളേജ് ഓഫ് എൻജിനിയറിങ്ങിൽ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ ഒഴിവുണ്ട്. എം.ഫിൽ ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി വിത്ത് ആർ.സി.ഐ (റിഹാബിലിടെഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ) രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഉദ്യോഗാർഥികൾ ജനുവരി നാലിന് മുമ്പ് ബയോഡേറ്റ പ്രിൻസിപ്പൽ, കോളേജ് ഓഫ് എൻജിനിയറിങ്്, തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കണം. Read more »