കോവിഡാനന്തര രോഗങ്ങള്‍ക്ക് കിടത്തി ചികിത്സാ സൗകര്യം ഒരുക്കി അയിരൂര്‍ ജില്ലാ ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രി

പത്തനംതിട്ട  : അയിരൂര്‍ ജില്ലാ ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രിയില്‍ കോവിഡാനന്തര രോഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള കിടത്തി ചികിത്സാ പദ്ധതി തുടങ്ങി. പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ…