ഗ്രീന്‍ പ്രോ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ തിളക്കത്തില്‍ ഭാരതി ടിഎംടി

കൊച്ചി: പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ നിര്‍മ്മാണത്തിനും ഉപയോഗത്തിനുമായി, ഗ്ലോബല്‍ ഇക്കോ ലേബലിങ് നെറ്റ് വര്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന ഗ്രീന്‍ പ്രോ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ…