ബിസിനസ് ക്വിസ് 2023; വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

തൃശൂർ: തൃശൂർ മാനേജ്‌മെന്റ് അസോസിയേഷനും ഇസാഫ് സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച ബിസിനസ് ക്വിസ് 2023 മത്സരത്തിന്റെ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.…