ഉദിച്ചുയരാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് : കൈകോര്‍ത്ത് നമുക്ക് ഒന്നാകാം : ജെയിംസ് കൂടൽ

ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഇനി മാറ്റത്തിന്റെ കാറ്റ് ആഞ്ഞുവീശും. കോണ്‍ഗ്രസ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷയായി ഉദിച്ചുയരുന്ന ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളാണ് ഇനി ഇന്ത്യന്‍ ജനതയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത്.…