ഡാലസ് കൗണ്ടിയില്‍ കോവിഡ് കേസുകള്‍ അഞ്ച് ലക്ഷം പിന്നിട്ടു

ഡാലസ്: കോവിഡ് മഹാമാരി ഡാലസ് കൗണ്ടിയില്‍ ആദ്യമായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തശേഷം ജനുവരി 19 ബുധനാഴ്ച വരെ 500, 502 കേസുകള്‍ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടതായി…