നയപ്രഖ്യാപനത്തില്‍ കേന്ദ്ര വിമര്‍ശനം ഒഴിവാക്കിയത് സി.പി.എം – ബിജെ.പി ഒത്തുതീര്‍പ്പ് : പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നിയമസഭ മീഡിയ റൂമില്‍ നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനം (23/01/2023) നയപ്രഖ്യാപനത്തില്‍ കേന്ദ്ര വിമര്‍ശനം ഒഴിവാക്കിയത് സി.പി.എം- ബിജെ.പി ഒത്തുതീര്‍പ്പ്; സാമ്പത്തിക…