നല്ല ഭക്ഷണ ശീലങ്ങള്‍ എല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കണം : മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഗ്രിവന്‍സ് പോര്‍ട്ടല്‍ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം: നല്ല ഭക്ഷണശീലങ്ങള്‍ എല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഘട്ടമാണെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ…