ഉറവുംപാടത്ത് ഫെന്‍സിങ് സ്ഥാപിക്കും ; കര്‍ഷകരുടെ പ്രതിസന്ധികള്‍ക്ക് ഉടന്‍ പരിഹാരം കാണും : മന്ത്രി കെ രാജന്‍

തൃശ്ശൂർ:   ഉറുവുംപാടത്തെ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിന് തടയിടാന്‍ ഫെന്‍സിങ് സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജന്‍. കര്‍ഷകരുടെ പ്രതിസന്ധികളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പരിഹരിക്കാന്‍…