രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കും കോണ്‍ഗ്രസിനുമായിരിക്കും അന്തിമ വിജയം – പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്‌

പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പ് . രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കും കോണ്‍ഗ്രസിനുമായിരിക്കും അന്തിമ വിജയം; നിശബ്ദനാക്കാനോ ഭയപ്പെടുത്താനോ നോക്കേണ്ട. തിരുവനന്തപുരം : രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ…