ലീലാ മാരേട്ടിന് “ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം” ഇന്റർനാഷണൽ അവാർഡ് : മാത്യുക്കുട്ടി ഈശോ

ന്യൂയോർക്ക്: ദോഹ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സൽ റെക്കോർഡ് ഫോറത്തിൻറെ (Universal Record Forum-URF) 2023-ലെ “ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം” ഇന്റർനാഷണൽ അവാർഡിന്…